Meningkatkan Tahap Perkhidmatan Kemudahan Pengangkutan ...
Home Draf RT 2020 Hala Tuju Perhubungan Meningkatkan Tahap Perkhidmatan . Ipoh, Lahat, Chemor dan IGB dapat mewujudkan pilihan mod pengangkutan dan . Cadangan membangunkan Terminal Pengangkutan Awam Bersepadu di . Sundar, Trusun, Lawas, Sarawak Zon 2 - Niah, Belaga, Miri, Bekunu, Marudi .
http://perancangbandar.mbi.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=137:meningkatkan-tahap-perkhidmatan-kemudahan-pengangkutan-awam&catid=36:teras-3&Itemid=74